Skip to main content
25-10-2016

Er is post...eeeh, er is mail!


Op onze school zijn we gewend om de post via de kinderen mee te geven op vrijdag. Dit leverde nogal eens problemen op. Briefjes werden te laat of niet uit de tas gehaald met alle gevolgen van dien. Bovendien brengt het op papier meegeven van brieven en mededelingen nogal wat extra werk op, en onrust in de klas bij het uitdelen. 

Daarom willen we de manier van communiceren makkelijker maken. Dat doen we door alle brieven en mededelingen via de mail te doen. Tot aan de kerstvakantie doen we alles dubbel. Dat wil zeggen: u krijgt de post zowel op papier als via de mail. Vanaf januari 2017 loopt alles via de mail. 

Mocht het zo zijn dat u geen mail krijgt kunt u dit doorgeven aan de groepsleerkracht of aan meester Edwin. Als wij de melding krijgen dat het mailadres niet klopt, zullen we dat aan u vragen. De Antoniuskrant blijft op papier verschijnen en natuurlijk op de website.


< kinderboekenweek