Skip to main content

Basisschool St. Antonius Kindgericht, waarde(n)vol en eerlijk

Waar staat onze school voor:

Onze identiteit

Onze school onderscheidt zich van andere scholen in de kern Axel door het feit dat we een katholieke school zijn.

Waarom katholiek onderwijs?

Als motivatie om kinderen naar een katholieke school te sturen noemen ouders meestal niet als eerste de levensbeschouwelijke grondslag van de school. Meestal selecteren ze op de kwaliteit van het onderwijs. Over het algemeen kan men zeggen dat ouders en leerlingen op katholieke scholen een open cultuur aantreffen waarin iedere leerling telt, waarin men omziet naar elkaar en bereid is voor de zwakkeren iets extra's te doen. De katholieke school probeert waarden (geïnspireerd vanuit de Bijbel) over te dragen. Tot de betrokkenen bij het onderwijs behoren zeker de ouders. Ouders die in het verlengde van de opvoeding die zij zelf voorstaan, ook voor hun kinderen het beste wensen, gaan op zoek naar een school met een verwante aanpak. Daarvoor is nodig dat de school zich levensbe-schouwelijk, pedagogisch en onderwijskundig duidelijk presenteert. Een open verhouding in vertrouwen tussen ouders en leerkrachten is van groot belang.

Een evenwichtige ontwikkeling van de kinderen is gediend met onderling vertrouwen tussen ouders en leerkrachten en een goed samenspel van de opvoedings- en leefcultuur thuis en op school. Normen en waarden spelen daarbij een belangrijke rol.

In veel wat de school doet moet dat tot uiting komen, door o.a. de catecheselessen. In de catecheselessen die op school gegeven worden, wordt vooral de nadruk gelegd op het met elkaar omgaan.

Dat onze school ook wordt bezocht door niet-katholieke kinderen zien wij als een positief gegeven. Wij proberen vanuit onze de christelijke levensbeschouwing het wereldbeeld van de kinderen mede vorm te geven. Grofweg kun je zeggen dat ongeveer de helft van onze ouders aangeven dat hun kind katholiek gedoopt is.