Skip to main content

HET ONDERWIJS OP DE ANTONIUSSCHOOL.

De sfeer waarin een kind moet opgroeien is van groot belang voor de leerprestaties.
We streven naar een vriendelijk en veilig klimaat met orde en regelmaat.
Pas als iedereen zich prettig en veilig voelt (leraar en leerling) en met plezier naar school gaat, kan ook het kind zich optimaal ontwikkelen.
We willen graag een speel- leer- en leefklimaat in de school creëren, waarin alle kinderen zich thuis voelen.
De visie en missie van onze school hebben we op kernachtig samengevat.

Visie op ontwikkeling en leren
Visie op onderwijs
Visie op opbrengsten van het onderwijs
Visie op schoolklimaat
Visie op maatschappelijke positionering

Missie

We vinden dat we onze kinderen een veilige en uitdagende (leer)omgeving moeten aanbieden. Binnen deze gestructureerde leeromgeving streven we er naar om onderwijs op maat te geven. Vanuit het principe van HGW (Handelings Gericht Werken) leggen we accenten. Ons eerste accent ligt bij het zelfstandig werken. In onze visie op het onderwijs hebben kinderen plezier in het werken. Het benodigde klimaat waarin dit werken met moderne materialen plaats vindt , wordt gekenmerkt door regelmaat, rust en veiligheid. Er is een vloeiende doorgaande lijn in ons les aanbod.

Uit onderzoek (Marzano) blijkt dat leerkrachtengedrag er toe doet, zowel naar opbrengsten als naar sfeer, normen en waarden, rust en orde .

We nemen vanuit onze rk-traditie st.-Antonius als voorbeeld. Zo komen we tot onze slagzin waarin onze missie nog eens op andere wijze is verwoord

St.-Antonius; kindgericht, waarde(n)vol en eerlijk!

Deze slogan:"Antonius: kindgericht, waarde(n)vol en eerlijk!", vat in één zin samen waar we voor staan: U mag ons aanspreken op een transparant en duidelijk beleid. We proberen het beste uit ieder kind te halen en gaan daarom uit van het onderwijsconcept Handelings Gericht Werken (HGW). Het godsdienstonderwijs is een ijkpunt van de identiteit van onze katholieke school. Samen vieren vinden we daarom belangrijk. Drie keer per jaar vieren we met de kinderen samen dat we er zijn: aan het begin van het schooljaar, maar ook met Pasen en Kerst delen we samen het Antoniusbrood. Het samen vieren komt ook tot uiting bij de Koningsdag, sportdag, sinterklaas maar ook bij andere niet-kerkelijke feest-en gedenkdagen.

Als team van de Antoniusschool proberen wij de verschillende gedachten en opvattingen ten aanzien van onderwijs en opvoeding zodanig te vertalen naar de schoolsituatie, dat de kinderen zich in een open en sfeervolle omgeving kunnen ontplooien. Het besef dat de kinderen zich later een plaats in de samenleving moeten veroveren, legt de school bepaalde eisen op. Het betekent dat we in ons onderwijs en in onze opvoeding de nodige aandacht moeten besteden aan zaken als weerbaarheid, normen en waarden, onderscheidingsvermogen en natuurlijk het eindniveau.Wij verwachten van u als ouders dan ook dat u ons steunt in zaken als normen en waarden, zodat uw kind zich bewust gaat worden dat het deel uitmaakt van een groter geheel (de groep, de school) en dat het een rol speelt in de hele groep. Het is wenselijk dat de normen en waarden van school en thuis in elkaar overlopen.

We hebben enkele hoofdregels opgesteld die als uitgangspunt kunnen dienen om waarden en normen van thuis en school goed in elkaar te laten vloeien. Basaal in deze regels is: respect tonen voor elkaar en elkaars eigendommen en iedereen het gevoel van veiligheid en geborgenheid te geven. Alleen van hieruit is de kans op succes in onderwijs- en leersituaties optimaal.

Uitgebreidere informatie vindt u in onze schoolgids