Spring naar hoofd-inhoud

Tussenschoolse opvang:

Sinds januari 2007 wordt onze tussenschoolse opvang verzorgd door de Stichting Kinderopvang Zeeuwsch-Vlaanderen.

Klik voor meer informatie op onderstaande banner.

Met elkaar streven we er naar de kinderen een aangename en leuke tijd tussen de middag aan te bieden. De kinderen eten in verschillende groepen die begeleid worden door één of twee van de leden van het overblijfteam. De overblijftijd is van 12.00 – 13.00 uur. Eten wordt door de kinderen zelf meegebracht. Melk en thee worden gratis verstrekt en ook is het mogelijk om soep te krijgen. De kosten voor de soep worden in rekening gebracht d.m.v. een zogeheten "soepkaart". Na het eten van de lunch is er tijd om te spelen, afhankelijk van het weer wordt er gekozen om binnen of buiten te spelen. Het buitenspelen heeft hierbij de voorkeur omdat het voor de kinderen erg gezond is om even goed te bewegen en buiten te zijn.

De tarieven zijn:

- Jaarkaart per kind € 150,00
- Overblijfkaart voor 40 keer € 80,00
- Overblijfkaart voor 20 keer € 40,00
- Overblijven per keer € 2,50
- Soepkaart € 4,00

Alle kaarten zijn geldig gedurende het schooljaar van uitgifte.
Om het overblijven op een prettige en vertrouwde manier te laten verlopen zijn er een aantal huisregels vastgesteld en zal er een werkplan opgesteld worden, wat voor iedereen ter inzage ligt.
Indien uw kind als vaste gebruiker van de tussenschoolse opvang op een vaste dag geen gebruik maakt van het overblijven verzoeken wij u dit te melden bij de leerkracht of d.m.v. een briefje aan het overblijfteam.

Kinderopvang Zeeuws Vlaanderen is niet aansprakelijk voor het kwijtraken of beschadigen van kleding of meegebracht speelgoed.
Kinderopvang Zeeuws Vlaanderen heeft een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.
De overblijfkaarten staan op naam en voor elk kind dient een aparte kaart gekocht te worden.
De abonnementen zijn een schooljaar geldig, bij tussentijds verlaten van de school kan in overleg beoordeeld worden of het openstaande bedrag gerestitueerd kan worden.