De ouderraad

De ouderraad probeert via hand- en spandiensten het zo aangenaam mogelijk te maken op school voor de kinderen. Men helpt met festiviteiten zoals Sinterklaas, Pasen enz.
De ouderraadsleden worden gekozen door de ouders en hebben 3 jaar zitting. Ze zijn in principe herkiesbaar. Er is echter weinig animo voor het werk van de ouderraad. Als u zin heeft om een keer te komen kijken of het iets voor u is, kunt u altijd een vergadering bijwonen. Deze zijn openbaar in vinden plaats op school.

De ouderraad bestaat uit tenminste 5 personen.
De voorzitter, penningmeester en secretaris worden door de ouderraadsleden gekozen.

De ouderraad heeft geen eigen statuten, wel een huishoudelijk reglement.

De ouderraad verricht hand- en spandiensten. Ze vergadert eenmaal per maand en zonodig meerdere keren. De voorzitter leidt de vergadering en coördineert de werkzaamheden binnen de ouderraad. De penningmeester stelt in overleg met de ouderraad de begroting op voor het komende schooljaar en stelt de jaarrekening op. De secretaris notuleert de vergaderingen en verzorgt de in- en uitgaande post. Eenmaal per jaar legt de ouderraad verantwoording af voor al haar activiteiten. In het jaarverslag staan alle activiteiten toegelicht die de ouderraad het afgelopen schooljaar heeft ondernomen. Ook wordt het financiële plaatje toegelicht en de begroting voor het komende schooljaar. 

Hier vindt u het jaarverslag van de ouderraad schooljaar 2015-2016

De ouderraad bestaat schooljaar 2017/2018 uit de volgende leden:

vacature voorzitter
Mevr. S. Grguric penningmeester
Mevr. E. Stallaart secretaris
Mevr. M. O'Shea
Mevr. E. Dogge
Mevr. A. Maas
Mevr. P. Matthijs
Mevr. E. Naessens
Dhr. P. Vinke
Mevr. C. van Eenennaam
Mevr. S. Verstraten
Mevr. N. van Vooren
Mevr. N. Bogaert
Merv. H. Schaalje
Mevr. A. Bouthoorn
Mevr. E. Geuze
Mevr. A. de Roos

Vrijwillige bijdrage:

De vrijwillige bijdrage voor de ouderraad voor het schooljaar 2016-2017 bedraagt € 12,00 voor gezinnen met 1 kind op school en € 22,00 voor gezinnen met 2 of meer kinderen op school. In oktober van elk jaar wordt de contributie vastgesteld voor het nieuwe schooljaar. 

De ouderraad is te bereiken via ouderraadantonius@hotmail.com

Adresgegevens

Oud-Oosteinde 2
4571 DE Axel
T: 0115-530226

Onderwijsgroep Perspecto