Skip to main content

Aannamebeleid schorsen en verwijderen

De regeling Schorsing en (voornemen tot) verwijdering van leerlingen ligt op de school ter inzage.